Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

• Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn.

- Trực tiếp thực hiện các kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng mới, theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện hữu.

• Liên hệ, thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng sản phẩm(hệ thống nhà hàng, hệ thống phân phối hàng hóa, hệ thống thương mại điện tử, phần mềm kho hàng...) của công ty

• Hỗ trợ các bộ phận liên quan (Marketing, chăm sóc khách hàng…) lên kế hoạch để thực hiện các chương trình Marketing thúc đẩy giao dịch.

• Bổ trợ thông tin cho công tác soạn thảo proposal và hợp đồng cho các dự án của Phòng Phát Triển

• Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh và digital Marketing (Google Ads, Facebook Ads).

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Quyền lợi:

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

• Mức lương cạnh tranh, được xác định thỏa đáng dựa trên hai tiêu chí: hiệu quả công việc và thái độ làm việc (hoa hồng và thưởng theo doanh số và chia lợi nhuận hằng năm).