Front-End Developer

Chúng tôi đang tìm kiếm các lập trình viên Front-End có kinh nghiệm về Front-End web, mobile. Bạn sẽ gia nhập vào nhóm cùng nhau phát triển phần mềm, sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi tìm những ứng viên năng động yêu thích công nghệ, luôn có hứng thú với việc xây dựng học hỏi và sáng tạo những cái mới.

Làm việc với nhóm bạn sẽ được tham gia vào tất cả các dự án và học hỏi rất từ phát triển website, viết ứng dụng di động cho đến viết phần mềm.

Yêu cầu công việc

Phải kiên nhẫn và học hỏi

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Có khả năng tự tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề

Có kinh nghiệm về Front-end (UI/UX) cho nền tảng Website (css, html5, js), mobile (iOS, Android, React Native...)