App Against là dự án xây dựng ứng dụng game trên nền tảng IOS và Android tương tác có tính phí giúp kết nối mọi người.

Mỗi người chơi có cơ hội gửi thông điệp và nhận phản hồi theo thời gian thực. Nội dung trò chơi phục vụ cho thị trường Bắc Mỹ

Ứng dụng xây dựng tính năng In App Purchase cho Apple, Android và Amazon.

Services:

Interface Design, Development (Website / Backend), Analytics,

Platform:

Web - IOS

Màn hình Ứng dụng Website bất động sản Nha Trang
 • Website giới thiệu căn hộ
  Trang web mua bán bất động sản
 • Website thiết kê sản phẩm bất động sản
  thiết kế website căn hộ thông mình
 • Thiết kế trang web chuyên nghiệp
  Thiết kế website chuẩn SEO
 • Thiết kế trang web responsive
  Thiết kế Web Mobile