App Shop thời trang là Ứng dụng thương mại điện tử được thiết kế dành cho iPhone và Android. Người dùng Ứng dụng thương mại điện tử này có thể thực hiện các giao dịch mua cần thiết của mình. Mỗi màn hình hoàn toàn có thể tùy chỉnh và được thiết kế cho nhiều thương hiệu riêng.

Chức năng: Hiển thị trang chủ; Chi tiết sản phẩm, thanh toán trực tuyến, tài khoản cá nhân

Services:

Interface Design, Development (iOS / Backend), Analytics,

Platform:

iOS - View

Phần mềm ứng dụng Pogofdev
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu