salesmen-tracking-management-software-SalesApp

Ứng dụng theo dõi bán hàng cho nhân viên ngoài thị trường

Liên hệ dùng thử

Các dịch vụ cung cấp cho giải pháp Ứng dụng bán hàng

Đưa giải pháp theo dõi hoạt động bán hàng của đội ngũ nhân viên Sale ngoài thị trường để tự động quản lý đơn đặt hàng, thanh toán, GSP, Báo cáo và quản lý kế hoạch viếng thăm.

field-sales-tracking-management-application

Tùy chỉnh có sẵn

Tùy chỉnh phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Field Service Management Software

Tư vấn Hỗ trợ

Đội ngũ tư vấn sẵn sàng giải quyết vấn đề của bạn

Sales Mobile App

Giá tốt nhất

Giá triển khai tốt nhất trên thị trường

Ứng dụng quản lý bán hàng cho nhân viên kinh doanh

Giao diện đơn giản

Ứng dụng có tốt độ nhanh và dễ sử dụng

Tính năng ứng dụng bán hàng

Các tính năng bán hàng trên thiết bị di động để theo dõi và quản lý công việc của nhân viên bán hàng ngoài thị trường.

 • Quản lý danh sách khách hàng
  Quản lý danh sách khách hàng

 • Quản lý khuyến mãi, quà tặng
  Quản lý khuyến mãi, quà tặng
 • Ứng dụng quản lý bán hàng cho nhân viên sales
  Đặt đơn hàng tại điểm bán

 • Đặt đơn hàng tại điểm bán
  Quản lý chấm công
 • Quản lý chấm công
  Lên kế hoạch viếng thăm
 • Lên kế hoạch viếng thăm
  Chụp hình quầy hàng
 • Chụp hình quầy hàng
  Quản lý khu vực bán hàng
 • Quản lý khu vực bán hàng
  Kiểm kho tại điểm bán
 • Kiểm kho tại điểm bán
  Báo cáo kết quả bán hàng

 • Bảo cáo kết quả bán hàng
  Quản lý nhân viên

Hiệu quả của Ứng dụng bán hàng ngoại thị trường

Bạn yêu cầu thêm thông tin...