App Loyalty là một ứng dụng dành cho thiết bị di động giúp những người yêu thích ẩm thực dễ dàng tích điểm và nhận Reward, coupon yêu thích cũng như xác định vị trí của các thương hiệu nhanh chóng. Giải pháp kỹ thuật dựa trên nền tảng CRM, thiết kế thân thiện, menu đơn giản, thông tin phong phú và các chức năng dễ dàng sử dụng là một trong những ưu điểm hàng đầu của App Loyalty. Nó nâng cao cách thức truyền thống để giữ chân khách hàng

Services:

Interface Design, Development (iOS / Backend), Analytics,

Platform:

iOS - View

Phần mềm ứng dụng Pogofdev