Quá trình phát triển của Pogofdev.

Chúng tôi gồm các thành viên làm việc cùng nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tham gia nhiều dự án lớn nhỏ cho các công ty của Mỹ và Thụy Sĩ với nhiều vị trí từ lập trình Frontend, Backend và QC.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc đồng thời có sự gắn kết trong team từ đó PogofDev hình thành. Chúng tôi luôn áp dụng các kiến thức mới nhất về kỷ thuật cũng như quản lý cho các dự án. Mọi sự bắt đầu với các công ty khởi nghiệp từ đó Pogofdev xây dựng quy trình phát triển App chất lượng.

Pogofdev đang triển khai phát triển phần mềm chuyên nghiệp với xu hướng mới đó là dự án về IOT (như thiết bị điều khiển nhà thông minh), Chatbot (các nền tảng phát triển của Facebook, Microsoft, Wix) và AI.


  • Webby Award Hybrid App
  • Best Selling Book Tích hợp trên AWS
  • Editors' Choice Code Swift Native
  • Công ty Phát triển Phần mềm Pogofdev
  • Phát triển phần mềm
  • Phát triển ứng dụng
  • Phát triển Mobile
  • Phát triển Website
  • Công ty Phần mềm