Ứng dụng chia sẻ phòng được thiết kế với giao diện người dùng hiện đại, rỏ ràng và rất chi tiết. Chúng tôi đã thiết kế trên 200 màn hình ứng dụng đẹp mắt. Bạn có thể sử dụng với các chức năng hoàn toàn giống như Airbnb.

Chức năng: toàn bộ chức năng chia sẻ phòng trên Website và điện thoại cho Guest, Property Owner, Registered User

Services:

Interface Design, Development (iOS / Backend), Analytics,

Platform:

iOS - View

Phần mềm ứng dụng Pogofdev
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu