Food Delivery - Ứng dụng Giao đồ ăn với giao diện người dùng hiện tại. Đó là toàn bộ chức năng đã sẵn sàng để kinh doanh! Ứng dụng được tạo ra cho các nhà hàng sang trọng. Sự kết hợp của màu sắc và phông chữ serif làm cho thiết kế trông tuyệt vời. Toàn bộ UX đã được thử nghiệm với người dùng thực tế nên mang lại giá trị về khả năng sử dụng.

Ứng dụng bao gồm một số tính năng như trang tổng quan, trang giới thiệu nhà hàng và món ăn, trang tìm kiếm và trang đặt món...

Services:

Interface Design, Development (iOS / Backend), Analytics,

Platform:

iOS - View

White Label App
 • Ứng dụng thương hiệu riêng
 • Ứng dụng White Label
 • White label Application
 • Ứng dụng tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu