Ứng dụng hữu ích cho kỹ thuật viên hoặc nhân viên sửa chữa điện lạnh quản lý công việc của họ, kết nối với khách hàng.

Ứng dụng bao gồm một số tính năng như quy trình theo dõi công việc, quản lý tác vụ, máy quét mã vạch để truy cập thông tin chi tiết của các bộ phận và điều hướng để đưa kỹ thuật viên đến khách hàng của họ. Ngoài ra, các kỹ thuật viên có thể tương tác với nhau và được trợ giúp để giải quyết vấn đề của khách hàng.

Services:

Interface Design, Development (iOS / Backend), Analytics,

Platform:

iOS - View

White Label App
 • Ứng dụng thương hiệu riêng
 • Ứng dụng White Label
 • White label Application
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu