Thiết kế tương thích 100% với iOS và Android. Giao diện ứng dụng Grocery được thiết kế phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại, màu sắc tươi mới và tương tác năng động. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nội dung, mang lại sự linh hoạt và dễ sử dụng khi hoàn thiện dự án.

Chức năng: Hiển thị danh sách sản phẩm; Chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, tài khoản cá nhân

Services:

Interface Design, Development (iOS / Backend), Analytics,

Platform:

iOS - View

Phần mềm ứng dụng Pogofdev
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu