Loyalty App là ứng dụng dành cho khách hàng thân thiết cung cấp chiết khấu và Voucher tốt nhất cho khách hàng của bạn, cho phép tích lũy điểm và đổi lấy sản phẩm tại nhà hàng yêu thích của bạn.

Chức năng: Hiển thị danh sách khuyến mãi; thông tin các thương hiệu, Chi tiết sản phẩm ưu đãi, ví điện tử, thanh toán trực tuyến, tài khoản cá nhân

Services:

Interface Design, Development (iOS / Backend), Analytics,

Platform:

iOS - View

Phần mềm ứng dụng Pogofdev
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu
 • Ứng dụng IOS
 • Giao diện Navigation
 • Ứng dụng điện thoại
 • Sản phẩn tiêu biểu